Skip links

Algemene voorwaarden

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Desgewenst kun je een kopie van deze voorwaarden opvragen bij onze administratie.